IDCity Luik

De IDCity wedstrijd in Luik is afgelopen. Dit zijn de laureaten

Mixcité , Alexandre et Xavier Ali : Huisvesting voor personen met een beperking of psychische kwetsbaarheid. De bewoners maken volwaardig deel uit van het stadsleven en spelen een actieve rol in projecten als een gemeenschappelijk moestuin en culturele initiatieven.

Le Passeport, Anais Pairoux : project dat de integratie van daklozen in het professionele leven wil bevorderen en hun dagelijkse leven wil vergemakkelijken, onder andere via samenwerkingen met andere vzw's, Forem enz

Urban Buzz , Franck Olinga e.a. : het op poten zetten van een festival voor talentvolle jongeren uit Luik die niet altijd de mogelijkheid krijgen om hun artistieke competenties aan de buitenwereld te tonen.  Urban Buzz wil de handen in elkaar slaan met ZIK.4000, een ander cultuurinitiatief dat deelnam aan IDCity Luik